HJELME OG BLOMVÅG SOKN

5353 STRAUME 55 09 74 40 post.oygarden@kyrkja.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 508 stemmer

Medlemmer

GISLE KÅRBØ RONG f. 1976 , Direktør
Nominasjonskomiteens liste 700 stemmer
ØYVIND SOLSVIK f. 1975 , Lærar
Nominasjonskomiteens liste 629 stemmer
ERLING VIK f. 1956 , Seniorrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 596 stemmer
GUSTAV-MAGNE LANDRO f. 1968 , Politi
Nominasjonskomiteens liste 560 stemmer
THERESE DALE GERHARDSEN f. 1991 , Barne & Ungdomsarbeidar
Nominasjonskomiteens liste 544 stemmer
AINA ELISABETH HELLESUND f. 1988 , Lærar
Nominasjonskomiteens liste 540 stemmer

Varamedlemmer

ELISE IRENE KARLSEN f. 1994 , Øygarden kommun
Nominasjonskomiteens liste 522 stemmer
ØYSTEIN VIK f. 1982 , Journalist
Nominasjonskomiteens liste 520 stemmer
ASTRID JOHANNA NAUTNES RUSTAD f. 1959 , Øygarden kommune
Nominasjonskomiteens liste 513 stemmer
TORMOD MAGNESEN f. 1988 , Gardsbrukar
Nominasjonskomiteens liste 510 stemmer
MONICA BREIVIK f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 509 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
ERLING VIK f. 1957, Seniorrådgiver
2
AINA ELISABETH HELLESUND f. 1989, Lærar
3
GISLE KÅRBØ RONG f. 1977, Direktør
4
GUSTAV-MAGNE LANDRO f. 1969, Politi
5
THERESE DALE GERHARDSEN f. 1992, Barne & Ungdomsarbeidar
6
ØYVIND SOLSVIK f. 1976, Lærar
7
ELISE IRENE KARLSEN f. 1995, Øygarden kommun
8
TORMOD MAGNESEN f. 1989, Gardsbrukar
9
ASTRID JOHANNA NAUTNES RUSTAD f. 1960, Øygarden kommune
10
11
ØYSTEIN VIK f. 1983, Journalist
12
MONICA BREIVIK f. 1978
13
LIV CARINA TVEIT BLOM f. 1991, Sjukepleiar
14
TRYGVE JOHANNES HELLESØY f. 1939, Pensjonist