DOMKIRKEN SOKN

0172 OSLO 23 62 90 00 post.kfio.oslo@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for DOMKIRKEN SOKN
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ODDBJØRG AASEN BJØRDAL f. 1948, Kommunikasjonsrådgiver Oslo
2
BRITT GRÆSHOLT f. 1949, rådgiver marketing Oslo
3
OTTO CHRISTIAN STENGEL RØ f. 1947, pensjonert lege Oslo
4
ANNE HEGE GRUNG f. 1966, førsteamanuensis TF UIO Oslo
5
KARL EINAR ELLINGSEN f. 1951, tidl. hotelldirektør Oslo
6
OVE HEIBORG f. 1968, filmprodusent Oslo
7
MARTE SIGFRID HOLM SIMONSEN f. 1991, teologistudent Oslo
8
KIRSTI MOSVOLD f. 1948, pensjonert sykehusprest Oslo
9
ARNE KVANVIG f. 1964, sikkerhetssjef Oslo
10
NILS AUGUST ANDRESEN f. 1979, redaktør Minerva Oslo

Supplerte kandidater

ATLE NILS HALSTENSEN f. 1968, Kunstnerisk leder Oslo