DOMKIRKEN SOKN

0172 OSLO 23 62 90 00 post.kfio.oslo@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for DOMKIRKEN SOKN
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ODDBJØRG AASEN BJØRDAL f. 1949, Kommunikasjonsrådgiver Oslo
2
BRITT GRÆSHOLT f. 1950, rådgiver marketing Oslo
3
OTTO CHRISTIAN STENGEL RØ f. 1948, pensjonert lege Oslo
4
ANNE HEGE GRUNG f. 1967, førsteamanuensis TF UIO Oslo
5
KARL EINAR ELLINGSEN f. 1952, tidl. hotelldirektør Oslo
6
OVE HEIBORG f. 1969, filmprodusent Oslo
7
MARTE SIGFRID HOLM SIMONSEN f. 1992, teologistudent Oslo
8
KIRSTI MOSVOLD f. 1949, pensjonert sykehusprest Oslo
9
ARNE KVANVIG f. 1965, sikkerhetssjef Oslo
10
NILS AUGUST ANDRESEN f. 1980, redaktør Minerva Oslo

Supplerte kandidater

ATLE NILS HALSTENSEN f. 1969, Kunstnerisk leder Oslo