DOMKIRKEN SOKN

0172 OSLO 23 62 90 00 post.kfio.oslo@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 250 stemmer

Medlemmer

MARTE SIGFRID HOLM SIMONSEN f. 1990 , teologistudent
Nominasjonskomiteens liste 295 stemmer
OVE HEIBORG f. 1967 , filmprodusent
Nominasjonskomiteens liste 277 stemmer
NILS AUGUST ANDRESEN f. 1978 , redaktør Minerva
Nominasjonskomiteens liste 275 stemmer
ATLE NILS HALSTENSEN f. 1967 , Kunstnerisk leder
Supplert kandidat 262 stemmer
BRITT GRÆSHOLT f. 1948 , rådgiver marketing
Nominasjonskomiteens liste 261 stemmer
ODDBJØRG AASEN BJØRDAL f. 1947 , Kommunikasjonsrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 260 stemmer

Varamedlemmer

ANNE HEGE GRUNG f. 1965 , førsteamanuensis TF UIO
Nominasjonskomiteens liste 260 stemmer
KIRSTI MOSVOLD f. 1947 , pensjonert sykehusprest
Nominasjonskomiteens liste 259 stemmer
OTTO CHRISTIAN STENGEL RØ f. 1946 , pensjonert lege
Nominasjonskomiteens liste 253 stemmer
KARL EINAR ELLINGSEN f. 1950 , tidl. hotelldirektør
Nominasjonskomiteens liste 245 stemmer
ARNE KVANVIG f. 1963 , sikkerhetssjef
Nominasjonskomiteens liste 246 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ODDBJØRG AASEN BJØRDAL f. 1948, Kommunikasjonsrådgiver Oslo
2
BRITT GRÆSHOLT f. 1949, rådgiver marketing Oslo
3
OTTO CHRISTIAN STENGEL RØ f. 1947, pensjonert lege Oslo
4
ANNE HEGE GRUNG f. 1966, førsteamanuensis TF UIO Oslo
5
KARL EINAR ELLINGSEN f. 1951, tidl. hotelldirektør Oslo
6
OVE HEIBORG f. 1968, filmprodusent Oslo
7
MARTE SIGFRID HOLM SIMONSEN f. 1991, teologistudent Oslo
8
KIRSTI MOSVOLD f. 1948, pensjonert sykehusprest Oslo
9
ARNE KVANVIG f. 1964, sikkerhetssjef Oslo
10
NILS AUGUST ANDRESEN f. 1979, redaktør Minerva Oslo

Supplerte kandidater

ATLE NILS HALSTENSEN f. 1968, Kunstnerisk leder Oslo