BYGLAND OG ÅRDAL SOKN

4745 BYGLAND 37 93 47 00 kyrkjeverje@bygland.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 196 stemmer

Medlemmer

SIGRID GREIBROKK f. 1978 , Lærar
Nominasjonskomiteens liste 230 stemmer
KARI AUD BAKKE SVENNINGSEN f. 1953 , Barnehageassistent
Nominasjonskomiteens liste 221 stemmer
GURO KVAALE SKIBSRUD f. 1971 , Lærar
Nominasjonskomiteens liste 217 stemmer
ÅNUND ELDHUSET f. 1953 , Bonde
Nominasjonskomiteens liste 213 stemmer
ARVE RAUK f. 1948 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 207 stemmer
MARIT TAKSDAL f. 1955 , Rekneskapsførar
Nominasjonskomiteens liste 205 stemmer

Varamedlemmer

STIAN ØINA VESTØL f. 1991 , Sjåfør
Nominasjonskomiteens liste 205 stemmer
ASTRID CARLSEN f. 1978 , Heimeverande
Nominasjonskomiteens liste 201 stemmer
SIV TØRRESEN f. 1968 , Resepsjonist
Nominasjonskomiteens liste 195 stemmer
TORHILD INGEBJØRG SKOMEDAL SANGESLAND f. 1953 , Avdelingsleiar
Nominasjonskomiteens liste 195 stemmer
CHRISTINA AHLSRØD BESTELAND f. 1970 , Sjukepleiar
Nominasjonskomiteens liste 195 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
SIGRID GREIBROKK f. 1979, Lærar Grendi
2
SIV TØRRESEN f. 1969, Resepsjonist Bygland
3
MARIT TAKSDAL f. 1956, Rekneskapsførar Bygland
4
ARVE RAUK f. 1949, Pensjonist Grendi
5
GURO KVAALE SKIBSRUD f. 1972, Lærar Bygland
6
TORHILD INGEBJØRG SKOMEDAL SANGESLAND f. 1954, Avdelingsleiar Bygland
7
ÅNUND ELDHUSET f. 1954, Bonde Bygland
8
STIAN ØINA VESTØL f. 1992, Sjåfør Grendi
9
CHRISTINA AHLSRØD BESTELAND f. 1971, Sjukepleiar Bygland
10
ASTRID CARLSEN f. 1979, Heimeverande Bygland
11
KARI AUD BAKKE SVENNINGSEN f. 1954, Barnehageassistent Byglandsfjord