BYNESET OG LEINSTRAND SOKN

Postboks 2300 Torgarden, 7013 TRONDHEIM post.trondheim@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 448 stemmer

Medlemmer

SIV MARI FORSMARK f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 512 stemmer
SIGNE LISE VAAJE HJELLEN f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 483 stemmer
AMALIE VORSETH GIPLING f. 2001
Nominasjonskomiteens liste 475 stemmer
RAGNHILD OLIANNA KIPLESUND GJÆRE f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 473 stemmer
LARS ENGEN f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 473 stemmer
FRODE HOVE f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 471 stemmer
EINAR NORDBØ f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 469 stemmer
OLGA ELISABETH SLETTAHJELL f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 466 stemmer

Varamedlemmer

MERETE HOLM ANDERSSEN f. 1996
Nominasjonskomiteens liste 460 stemmer
RANDI HELENE ARONSEN f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 459 stemmer
ANDERS AA f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 458 stemmer
MAY ODDRUN NÆSS f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 433 stemmer
ANITA MARTILA PETTERSEN f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 437 stemmer
BERIT MOE NYBERG f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 438 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
EINAR NORDBØ f. 1958 Sørnypan
3
ANDERS AA f. 1967 Nyplia
4
RANDI HELENE ARONSEN f. 1943 Langberga
5
FRODE HOVE f. 1976 Hangersletta
6
MERETE HOLM ANDERSSEN f. 1997 Kammen
7
AMALIE VORSETH GIPLING f. 2002 Mjøset
8
SIGNE LISE VAAJE HJELLEN f. 1959 Hjellen
9
OLGA ELISABETH SLETTAHJELL f. 1951 Torgerstuen
10
MAY ODDRUN NÆSS f. 1971 Melhus
11
LARS ENGEN f. 1967 Engen
12
ANITA MARTILA PETTERSEN f. 1967 Mulberga
13
BERIT MOE NYBERG f. 1951 Kammen
14
SIV MARI FORSMARK f. 1973 Spongdal