KVENVÆR OG SANDSTAD SOKN

Rådhusveien 1, 7240 HITRA 72 44 17 25 htm@hitra.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 178 stemmer

Medlemmer

FRODE RØVIK f. 1971 , Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 222 stemmer
JORUNN BØRØ f. 1951 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 221 stemmer
JANNE KARIN SIRIVIK f. 1971 , Arbeidsleder
Nominasjonskomiteens liste 212 stemmer
ARVE ESPESETH f. 1960 , Avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 199 stemmer

Varamedlemmer

LINDA ARLENE POSTHOLM f. 1968 , Ass.leder/Barnehagestyrer
Nominasjonskomiteens liste 196 stemmer
ANNE MARGRETHE VOLLAN f. 1953 , Bedriftseier/Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 195 stemmer
EVA OLINE HELSØ f. 1961 , Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer
SVERRE JOHAN JACOBSEN f. 1956
Tilføyd valgbar person 4 stemmer
MARGARETH IREN ULVAN f. 1956
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ARVE ESPESETH f. 1960, Avdelingsleder Kvenvær
2
JORUNN BØRØ f. 1951, Sykepleier Hestvika
3
LINDA ARLENE POSTHOLM f. 1968, Ass.leder/Barnehagestyrer Forsnes
4
JANNE KARIN SIRIVIK f. 1971, Arbeidsleder Utset
5
ANNE MARGRETHE VOLLAN f. 1953, Bedriftseier/Daglig leder Kvenvær
6
EVA OLINE HELSØ f. 1961, Hjelpepleier Kvenvær
7
FRODE RØVIK f. 1971, Gårdbruker Sundlandet