DØVES MENIGHET I OSLO OG ØSTLANDET

Fagerborggata 12, 0360 OSLO 23 33 43 20 doves.menighet.oslo@dovekirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 61 stemmer

Medlemmer

Erik Lundqvist f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 81 stemmer
Ingrid Hoff Bodin f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 78 stemmer
Anne Marit Nøstvik Karlsen f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 75 stemmer
Astrid Torunn Bø f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 71 stemmer
Liv Heidi Pedersen f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 67 stemmer
Reidar Brenden f. 1939
Nominasjonskomiteens liste 66 stemmer

Varamedlemmer

Stine Trangsrud f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 64 stemmer
Irmgard Ida Wiatzka f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 64 stemmer
Jan Åge Bjørseth f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 63 stemmer
Jarl Eskil Bøttger Dahl f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 62 stemmer
Marte Torstensen f. 1998
Nominasjonskomiteens liste 60 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste