DØVES MENIGHET I OSLO OG ØSTLANDET

0360 OSLO 23 33 43 20 doves.menighet.oslo@dovekirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for DØVES MENIGHET I OSLO OG ØSTLANDET
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste