HEGRA SOKN

Sandgata 15, 7500 STJØRDAL 74 83 42 20 kirkekontoret@stjordal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 352 stemmer

Medlemmer

EINAR BJØRNEVIK f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 409 stemmer
Oddvar Vigdenes f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 391 stemmer
Mary Johanne Fossen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 387 stemmer
Håkon Magnus Skjelstad f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 383 stemmer
Åse Aadal f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 376 stemmer
Sigmund Magne Kulås f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 367 stemmer
Karin Margrethe Hyldmo f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 366 stemmer
Kari Margrethe Berg Baustad f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 359 stemmer

Varamedlemmer

LIV HEDVIG HAMMER f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 358 stemmer
RAGNHILD GALETA f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 357 stemmer
Susanne Anita Ødegård Drageset f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 357 stemmer
ANN IREN OPHEIM f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 355 stemmer
PER FEDJE f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 355 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
HÅKON MAGNUS SKJELSTAD f. 1955 Hegra
2
MARY JOHANNE FOSSEN f. 1957 Forradal
3
ODDVAR VIGDENES f. 1949 Forradal
4
LIV HEDVIG HAMMER f. 1945 Skjelstadmark
5
EGIL JOHANNES HAUGSTEN f. 1970 Sona
6
RAGNHILD GALETA f. 1976 Hegra
7
EINAR BJØRNEVIK f. 1947 Hegra
10
ÅSE AADAL f. 1955 Skjelstadmark
11
KJELL OLAV STORFLOR f. 1956 Sona
12
KARIN MARGRETHE HYLDMO f. 1945 Flora
13
SIGMUND MAGNE KULÅS f. 1963 Forradal
14
RANDI-BEATE MONSLAUP BERGE f. 1982 Skjelstadmark
15
ANN IREN OPHEIM f. 1957 Skjelstadmark
16
HAAGEN RAAEN f. 1949 Skjelstadmark
17
PER FEDJE f. 1945 Hegra