SIGGERUD SOKN

Langhussenteret 3, 1405 LANGHUS 67 20 82 00 post.ski@ski.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 247 stemmer

Medlemmer

Odd Einar Nordheim f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 290 stemmer
Henrik Andreas Folkvord f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 277 stemmer
Vemund Årskog Kjeldsen f. 2000
Nominasjonskomiteens liste 270 stemmer
Anita Yvonne Rønning Bach f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 258 stemmer
Anette Tenvann f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 247 stemmer
Camilla Eriksen f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 243 stemmer

Varamedlemmer

Terje Tjelta f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 237 stemmer
Bjørn Tormod Braastad f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 242 stemmer
May Lene Østhassel Gundersen f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 246 stemmer
Ninni Carin Dahl f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 239 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste