NANNESTAD SOKN

Nannestadvegen 245, 2030 NANNESTAD 66 10 55 90 liv.embre@nannestad.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 331 stemmer

Medlemmer

Berit Tomter f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 354 stemmer
Hans Mikal Holter f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 350 stemmer
Karin Elisabeth Granlund f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 346 stemmer
May-Britt Asakskogen f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 345 stemmer
Bjarne Asgeir Bøen f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 333 stemmer
Reidun Andersen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 329 stemmer

Varamedlemmer

Bjørn Erik Helseth f. 1942
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste