STRØM SOKN

2100 SKARNES 62 96 80 80 as679@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 449 stemmer

Medlemmer

Edel Karin Lilleseth f. 1952 , Selvst. næringsdrivende
Nominasjonskomiteens liste 534 stemmer
Bjørg Thoner f. 1953 , Klinisk Sosionom BUP
Nominasjonskomiteens liste 464 stemmer
Gunhild Tovseth Vatne f. 1965 , Økonomisk rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 461 stemmer
Berit Oddrun Leithaug Mælum f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 460 stemmer
Per Ivar Sveheim f. 1965 , IKT-Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 452 stemmer
Paul-Eirik Iversen f. 1957 , Regnskapsfører/medeier
Nominasjonskomiteens liste 427 stemmer

Varamedlemmer

Knut Ivar Brinck f. 1945 , Selvst. næringsdrivende
Nominasjonskomiteens liste 427 stemmer
Christin Jeanette Bergaust Thorsberg f. 1973 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 427 stemmer
Eli Pauline Tjernstad Bekkholt f. 1960 , Skoleassistent
Nominasjonskomiteens liste 427 stemmer
Berit Sander Ludvigsen f. 1947 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 427 stemmer
Linda Marie Svennebye Helgedagsrud f. 1978 , Pedagogisk lærer
Nominasjonskomiteens liste 427 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
EDEL KARIN LILLESETH f. 1954, Selvst. næringsdrivende Skarnes
2
BERIT ODDRUN LEITHAUG MÆLUM f. 1953, Pensjonist Slåstad
3
PAUL-EIRIK IVERSEN f. 1959, Regnskapsfører/medeier Galterud
4
KNUT IVAR BRINCK f. 1947, Selvst. næringsdrivende Skarnes
5
BJØRG THONER f. 1955, Klinisk Sosionom BUP Slåstad
6
GUNHILD TOVSETH VATNE f. 1967, Økonomisk rådgiver Skarnes
7
PER IVAR SVEHEIM f. 1967, IKT-Rådgiver Skarnes
8
CHRISTIN JEANETTE BERGAUST THORSBERG f. 1975, Lærer Tjaberg
9
ELI PAULINE TJERNSTAD BEKKHOLT f. 1962, Skoleassistent Slåstad
10
BERIT SANDER JOHNSRUD f. 1949, Pensjonist Skarnes
11
LINDA MARIE SVENNEBYE HELGEDAGSRUD f. 1980, Pedagogisk lærer Slåstad