BRAGERNES SOKN

Kirkegata 7, 3016 DRAMMEN 32 98 91 00 post.drammen@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 947 stemmer

Medlemmer

Heidi Hagen Låker f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 1038 stemmer
Morten Løberg Strand f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 1017 stemmer
Kari Hoff-Andersen f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 1009 stemmer
Therese Thorne f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 1000 stemmer
Lars Petter Juriks f. 1999
Nominasjonskomiteens liste 988 stemmer
Elin Skorød f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 953 stemmer
Siri Høeg f. 1940
Nominasjonskomiteens liste 953 stemmer
Espen Sæther Alm f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 949 stemmer
Glenn Agung Hole f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 933 stemmer
Hans Martin Nakkim f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 931 stemmer

Varamedlemmer

Ragnhild Anette Sandvold f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 944 stemmer
Lars Christian Nordvik Berg f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 920 stemmer
Klaus Olstad f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 937 stemmer
Katarina Grønmyr f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 920 stemmer
Christian Peter Edward Bjørge Getz f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 941 stemmer
Se valgresultater for TUNSBERG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
MORTEN LØBERG STRAND f. 1986 Bragernes
2
HEIDI HAGEN LÅKER f. 1970 Bragernes
3
ELIN SKORØD f. 1965 Bragernes
4
GLENN AGUNG HOLE f. 1978 Bragernes
5
KARI HOFF-ANDERSEN f. 1956 Bragernes
6
HANS MARTIN NAKKIM f. 1977 Bragernes
7
RAGNHILD ANETTE SANDVOLD f. 1969 Bragernes
8
ESPEN SÆTHER ALM f. 1965 Bragernes
9
THERESE THORNE f. 1973 Bragernes
10
LARS CHRISTIAN NORDVIK BERG f. 1970 Bragernes
11
LARS PETTER JURIKS f. 2000 Bragernes
12
KLAUS OLSTAD f. 1979 Bragernes
13
KATARINA GRØNMYR f. 1970 Bragernes
15
SIRI HØEG f. 1941 Bragernes