GYLAND SOKN

Anna Wahls gate 5, 4400 FLEKKEFJORD 38 32 88 20 kirkekontoret@flekkefjord.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 81 stemmer

Medlemmer

Rune Harbo f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 114 stemmer
Beathe Birkeland Klungland f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
Kjell Peder Nedland f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 96 stemmer
Tor Hallvard Taxerås f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 94 stemmer
Per Kristian Stordrange f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 93 stemmer
Einar Rafoss Dunsæd f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer

Varamedlemmer

Inger Øysæd Hansen f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 87 stemmer
Roald Kongevold f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 84 stemmer
Randi Rafoss f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 82 stemmer
Arne Leon Hjelleset f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 77 stemmer
Rolf Einar Huus f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 80 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
PER KRISTIAN STORDRANGE f. 1980 Gylandsvegen
2
TOR HALLVARD TAXERÅS f. 1977 Grøttelandsvegen
3
INGER ØYSÆD HANSEN f. 1962 Stølen
4
EINAR RAFOSS DUNSÆD f. 1979 Dunsædvegen
5
RANDI RAFOSS f. 1952 Grøttelandsvegen
6
RUNE HARBO f. 1968 Nulandsvegen
7
ROALD KONGEVOLD f. 1971 Gylandsvegen
8
ARNE LEON HJELLESET f. 1955 Nulandsvegen
9
ROLF EINAR HUUS f. 1980 Løland
10
KJELL PEDER NEDLAND f. 1964 Gylandsvegen
11
BEATHE BIRKELAND KLUNGLAND f. 1979 Gylandsvegen