VIKØY SOKN

5600 NORHEIMSUND 56 55 18 88 kyrkjekontoret@kvam.kyrkjer.net

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 331 stemmer

Medlemer

Ingvill Sørheim f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 391 stemmer
Astrid Helleve Fylkesnes f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 359 stemmer
Eimund Solsvik f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 348 stemmer
Ingegjerd Pedersen Lid f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 346 stemmer
Helga Synnøve Sørhus f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 339 stemmer
Solfrid Storaker Lindøy f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 337 stemmer
Trude Luth-Hanssen Vestbø f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 335 stemmer
Sigrid Karoline Eriksen-Tufteland f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 319 stemmer

Varamedlemer

Oddbjørn Vestbøstad f. 1975
Tilføydd valbar person 3 stemmer
Herdis Gjengedal Austevoll f. 1970
Tilføydd valbar person 2 stemmer
Øyvind Kleven f. 1961
Tilføydd valbar person 2 stemmer
Elin Vestbøstad f. 1969
Tilføydd valbar person 2 stemmer
Lina Valland Lyngset f. 1977
Tilføydd valbar person 1 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
INGVILL SØRHEIM f. 1973 Vikøy
2
EIMUND SOLSVIK f. 1952 Vikøy
3
ASTRID HELLEVE FYLKESNES f. 1969 Norheimsund
4
SOLFRID STORAKER LINDØY f. 1979 Norheimsund
5
TRUDE LUTH-HANSSEN VESTBØ f. 1967 Norheimsund
6
HELGA SYNNØVE SØRHUS f. 1953 Norheimsund
7
SIGRID KAROLINE ERIKSEN-TUFTELAND f. 1971 Steinsdalen
8
INGEGJERD PEDERSEN LID f. 1962 Steinsdalen