VANGEN SOKN

Vangen, 5745 AURLAND 57 63 29 96 kyrkja@aurland.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 136 stemmer

Medlemer

Sigrid Sønnerheim Tønnessen f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 188 stemmer
Sissel Aadnøy Aalen f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 169 stemmer

Varamedlemer

Sølvi Karlsen Høydal f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
Irene Borlaug Stegen f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
KJELL NORDGULEN f. 1953 Rygg 32
2
SØLVI KARLSEN HØYDAL f. 1963 Ytstebøen 2
3
IRENE BORLAUG STEGEN f. 1963 Heggviksvåi 7
4
BJØRG SIGRUN AALEN f. 1958 Fiskhammar 2
5
SISSEL AADNØY AALEN f. 1959 Bakkane 3
6
SIGRID SØNNERHEIM TØNNESSEN f. 1964 Skjerdalsvegen 78
7
INGRID ALMENNINGEN f. 1954 Heggviksvåi 5