FET OG JORANGER SOKN

Pyramiden 2, 6868 GAUPNE 57 68 56 41 vegard@kyrkja.luster.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 95 stemmer

Medlemer

Nina Kristin Høgi f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 117 stemmer
Kjellaug Urnes f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 117 stemmer
John Ingar Bukve f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 112 stemmer
Asbjørn Peder Vinda f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer
Ingeborg Nes f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
Karen Johanna Moe f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 106 stemmer

Varamedlemer

Renate Madelen Atterås Urnes f. 1995
Nominasjonskomiteens liste 104 stemmer
Else Marie Haug-Toklum f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 101 stemmer
Helga Birgit Tverberg f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 100 stemmer
Frank Harberg f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 100 stemmer
Caroline Olene Sætrehaug f. 1989
Nominasjonskomiteens liste 97 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
NINA KRISTIN HØGI f. 1971 Marifjøra
2
KAREN JOHANNA MOE f. 1949 Marifjøra
3
KJELLAUG URNES f. 1956 Marifjøra
4
JOHN INGAR BUKVE f. 1968 Marifjøra
5
HELGA BIRGIT TVERBERG f. 1948 Marifjøra
6
ASBJØRN PEDER VINDA f. 1957 Marifjøra
7
CAROLINE OLENE SÆTREHAUG f. 1990 Marifjøra
8
ELSE MARIE HAUG-TOKLUM f. 1979 Marifjøra
9
FRANK HARBERG f. 1973 Marifjøra
10
RENATE MADELEN ATTERÅS URNES f. 1996 Marifjøra
11
INGEBORG NES f. 1961 Marifjøra