MIDTGULEN SOKN

6723 SVELGEN 57 79 63 54 kav@bremanger.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 108 stemmer

Medlemer

Herborg Hilde Eikeland f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 139 stemmer
Kari Rita Frøyen f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 135 stemmer
Knut Sande f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 123 stemmer
Elisabeth Ruud Nordbotten f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 123 stemmer
Grete Irene Førde Hennøy f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 112 stemmer
Vidar Midtbø f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 112 stemmer
Eli Kristin Sneldal f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 111 stemmer
Tor Olav Halse f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 111 stemmer

Varamedlemer

Renate Nancy Beens f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
Petter Didrik Sande f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer
Anita Løver f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
Elin Oddbjørg Solberg f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
Eli Viksøy Sande Tait f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 102 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste