TEMPE OG LEIRA SOKN

Klæbuveien 132, 7031 TRONDHEIM post.tempe.trondheim@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 336 stemmer

Medlemmer

Stein Kristian Bratseth f. 1958 , Regionleder -MOT
Nominasjonskomiteens liste 380 stemmer
Kirsten Margrete Selnæs f. 1976 , Fysiker
Nominasjonskomiteens liste 368 stemmer
Øystein Andreas Aarflot f. 1981 , Sivilingeniør
Nominasjonskomiteens liste 358 stemmer
Ingvar Tørring f. 1950 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 351 stemmer

Varamedlemmer

Åse Jystad f. 1952 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 341 stemmer
Mardis Johanna Rø f. 1962 , Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 338 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
INGVAR TØRRING f. 1951, Pensjonist Bratsbergveien
2
KIRSTEN MARGRETE SELNÆS f. 1977, Fysiker Klæbuveien 184
3
STEIN KRISTIAN BRATSETH f. 1959, Regionleder -MOT Nordslettveien 21
4
MARDIS JOHANNA RØ f. 1963, Gårdbruker Leirveien 26
5
ØYSTEIN ANDREAS AARFLOT f. 1982, Sivilingeniør Nordslettveien 121
6
ÅSE JYSTAD f. 1953, Sykepleier Øysteon Møylas vei 25