TEMPE OG LEIRA SOKN

Klæbuveien 132, 7031 TRONDHEIM post.tempe.trondheim@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 336 stemmer

Medlemmer

STEIN KRISTIAN BRATSETH f. 1958 , Regionleder -MOT
Nominasjonskomiteens liste 380 stemmer
KIRSTEN MARGRETE SELNÆS f. 1976 , Fysiker
Nominasjonskomiteens liste 368 stemmer
ØYSTEIN ANDREAS AARFLOT f. 1981 , Sivilingeniør
Nominasjonskomiteens liste 358 stemmer
INGVAR TØRRING f. 1950 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 351 stemmer

Varamedlemmer

ÅSE JYSTAD f. 1952 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 341 stemmer
MARDIS JOHANNA RØ f. 1962 , Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 338 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
INGVAR TØRRING f. 1950, Pensjonist Bratsbergveien
2
KIRSTEN MARGRETE SELNÆS f. 1976, Fysiker Klæbuveien 184
3
STEIN KRISTIAN BRATSETH f. 1958, Regionleder -MOT Nordslettveien 21
4
MARDIS JOHANNA RØ f. 1962, Gårdbruker Leirveien 26
5
ØYSTEIN ANDREAS AARFLOT f. 1981, Sivilingeniør Nordslettveien 121
6
ÅSE JYSTAD f. 1952, Sykepleier Øysteon Møylas vei 25