ØRLAND SOKN

Ørland Rådhus, 7130 BREKSTAD 72 51 40 00 kirkekontor@orland.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 446 stemmer

Medlemmer

Karl Rædergård f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 539 stemmer
Lillian Elisabeth Drilen Aune f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 497 stemmer
Oddbjørn Ingebrigtsen f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 484 stemmer
Karen Lund Rasch Aune f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 475 stemmer
Solfrid Paasche f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 470 stemmer
Mary Ann Hernes f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 468 stemmer
Herborg Otilie Grøntvedt Gifstad f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 466 stemmer
Svein Ludvig Sagfjæra f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 460 stemmer

Varamedlemmer

Elin Tronvoll f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 454 stemmer
Bente Eli Halsen f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 454 stemmer
Anne Grete Hansen Hoøen f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 451 stemmer
Kamilla Andrea Uthaug f. 2001
Nominasjonskomiteens liste 447 stemmer
Vibeke Eriksen f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 330 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

2
KARL RÆDERGÅRD f. 1950 Grande
3
ELIN TRONVOLL f. 1986 Brekstad
4
ODDBJØRN INGEBRIGTSEN f. 1943 Uthaug
5
MARY ANN HERNES f. 1950 Ryggen
6
KAREN LUND RASCH AUNE f. 1958 Ottersbo
7
VIBEKE ERIKSEN f. 1975 Rønne
8
KAMILLA ANDREA UTHAUG f. 2002 Opphaug
9
ANNE GRETE HANSEN HOØEN f. 1965 Uthaug
10
JULIANNE RYDEN f. 1995 Brekstad
11
BENTE ELI HALSEN f. 1970 Storfosna
12
SNORRE BERG f. 1966 Uthaug
13
GUNNVEIG YTTERHUS SCHANCKE f. 1971 Opphaug
14
EIVIND KRISTIAN HAUKENES f. 1948 Storfosna
15
SVEIN LUDVIG SAGFJÆRA f. 1950 Brekstad
16
SOLFRID PAASCHE f. 1948 Opphaug
17
OLAF EINAR VIK f. 1959 Brekstad
18
METTE BUVARP DYPVEIT f. 1968 Brekstad
20
ANN KARIN AAR FLÆSEN f. 1966 Opphaug
21
BJØRG HULSUND f. 1963 Beian