ROAN SOKN

Kirkekontoret, 7180 ROAN 72 53 77 18 kirkekontoret@roan-kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 193 stemmer

Medlemmer

Erling Iversen f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 231 stemmer
Rita Helen Sandmo Møllevik f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 221 stemmer
Berit Beathe Kosberg f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 221 stemmer
Anbjørg Pauline Bremnes f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 221 stemmer
Anne Turid Strøm f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 214 stemmer
Karen Marie Eian f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 211 stemmer

Varamedlemmer

Stian Skjærvik Hansen f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 206 stemmer
Liv Maaø f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 205 stemmer
Brynhild Inga Strøm Nilssen f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 198 stemmer
Eva Jorid Måsvær f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 196 stemmer
Tonje Eggen f. 1995
Nominasjonskomiteens liste 195 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste