HORG SOKN

Søreggen 2B, 7224 MELHUS 72 85 86 21 kirkekontoret@melhus.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 320 stemmer

Medlemmer

Eli Stølan f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 359 stemmer
JAN PETTER SVEGÅRD f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 348 stemmer
KARI TILSETH KROGSTAD f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 330 stemmer
Inger Marie Skjærvold f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 325 stemmer
Marit Evjen f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 325 stemmer
Per Eivind Lund f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 322 stemmer
KARI ALMÅS GRØNVIK f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 321 stemmer
Ragnhild Lystad f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 321 stemmer

Varamedlemmer

Elisabeth Røstad Olsen f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 320 stemmer
HEGE MARI MOUM JOHANSEN f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 320 stemmer
Kjersti Gurine Eggen f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 305 stemmer
KARI-ANN HELGEMO LØHRE f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 305 stemmer
Atle Grytbach f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 305 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ELI STØLAN f. 1964 Lundamo
2
ELISABETH RØSTAD OLSEN f. 1980 Hovin
3
KJERSTI GURINE EGGEN f. 1946 Lundamo
4
KARI-ANN HELGEMO LØHRE f. 1964 Lundamo
5
INGER MARIE SKJÆRVOLD f. 1948 Hovin
6
ATLE GRYTBACH f. 1963 Hovin
7
JAN PETTER SVEGÅRD f. 1972 Hovin
8
OLA HUKE f. 1945 Ler
9
OLGA MARIE BELSVIK f. 1971 Lundamo
10
KARI ALMÅS GRØNVIK f. 1953 Hovin
11
ELSE JOHANNE LØHRE f. 1956 Lundamo
12
ARNE HALVAR HOLTEN f. 1962 Hovin
13
BJØRG JORUNN TRØEN f. 1950 Hovin
14
MARIT EVJEN f. 1980 Lundamo
15
HEGE MARI MOUM JOHANSEN f. 1984 Hovin
16
RAGNHILD LYSTAD f. 1960 Hovin
17
KARI TILSETH KROGSTAD f. 1973 Hovin
18
LEIF MAGNAR SELBEKK f. 1964 Lundamo
19
ARNFINN HELGEMO f. 1965 Lundamo
20
PER EIVIND LUND f. 1973 Lundamo