TANA KIRKELIG FELLESRÅD DEANU GIRKOLAS OKTASASRADDI

Ringveien 5, 9845 TANA 78 92 99 10 kirkeverge@tana.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 231 stemmer

Medlemmer

Soo Hee Bae Muosat f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 277 stemmer
Line Iversen f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 275 stemmer
Elin Mary Sabbasen f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 271 stemmer
Unni Ingeborg Trosten f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 261 stemmer

Varamedlemmer

Johanne Daniloff f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 260 stemmer
Dan Henrik Heiberg f. 1989
Nominasjonskomiteens liste 252 stemmer
Lioudmila Nikonorovna Holm f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 246 stemmer
Johan Alexander Anti f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 241 stemmer
Annbjørg Harrysdatter Edvardsen f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 239 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste