SØR-VARANGER SOKN

Storgata 6, 9900 KIRKENES 78 97 75 70 kirken@sor-varanger.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 959 stemmer

Medlemmer

Ellen Katrine Olsdatter Hætta f. 1970 , Politimester
Nominasjonskomiteens liste 1231 stemmer
Knut Harald Eriksen f. 1960 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 1092 stemmer
Randi Fløtten Andreassen f. 1956 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1085 stemmer
Sissel Jensen f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1073 stemmer
Øystein Yngve Hansen f. 1955 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1064 stemmer
Marie Sivertsen Basma f. 1996 , Barne- og ungdomsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 1046 stemmer

Varamedlemmer

Harald Steinmo f. 1946 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1046 stemmer
Inger Blix Kvammen f. 1954 , Kunstner/seniorrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 994 stemmer
Berit Fjeld-Trasti f. 1981 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 985 stemmer
Astrid Ramberg f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 985 stemmer
Nils Edvin Erlandsen f. 1946 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 957 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
RANDI FLØTTEN ANDREASSEN f. 1957, Pensjonist Jarfjord
2
MARIE SIVERTSEN BASMA f. 1997, Barne- og ungdomsarbeider Hesseng
3
KNUT HARALD ERIKSEN f. 1961, Sykepleier Bjørnevatn
4
NILS EDVIN ERLANDSEN f. 1947, Pensjonist Svanvik
5
BERIT FJELD-TRASTI f. 1982, Sykepleier Jarfjord
6
ØYSTEIN YNGVE HANSEN f. 1956, Pensjonist Jarfjord
7
ELLEN KATRINE OLSDATTER HÆTTA f. 1971, Politimester Kirkenes
8
SISSEL JENSEN f. 1953, Pensjonist Svanvik
9
INGER BLIX KVAMMEN f. 1955, Kunstner/seniorrådgiver Hesseng
10
ASTRID RAMBERG f. 1950, Pensjonist Kirkenes
11
HARALD STEINMO f. 1947, Pensjonist Bjørnevatn