ATNEOSEN SOKN

Stor-Elvdal kirkekontor, 2480 KOPPANG 62 46 48 40 kirkekontoret@stor-elvdal.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 52 stemmer

Medlemmer

Tove Jorun Midtskogen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 64 stemmer
Rolf Arne Skånøy f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 62 stemmer
Mona Elisabeth Thaulow f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 60 stemmer
Brynjar Tangen f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 58 stemmer

Varamedlemmer

Roger Mellemstad f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 54 stemmer
Karl Ole Sølna f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 54 stemmer
Ståle Oskarsen f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 52 stemmer
Kenneth Undhjem f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 52 stemmer
Kjellfrid Hellerud f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 51 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste