FJELL SOKN

Tytebærbrekko 2, 5353 STRAUME 55 09 74 40 post.kyrkja@fjell.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 491 stemmer

Medlemmer

Søgnie Lillevik Nilsen f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 645 stemmer
Helge Nilsen f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 626 stemmer
Jorunn Småbrekke Gjersvik f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 530 stemmer
Arvid Nese f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 524 stemmer
Eigil Nødtvedt f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 517 stemmer
Ragnhild Andersland f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 513 stemmer

Varamedlemmer

Rachael Lorna Tufft f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 499 stemmer
Hildegunn Romarheim Heie f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 498 stemmer
Gyri Ann Lie f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 498 stemmer
Anne Elisabeth Møvik Hornnes f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 496 stemmer
Hans Kristian Hornnes f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 493 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste