FOLDNES SOKN

Tytebærbrekko 2, 5353 STRAUME 55 09 74 40 post.kyrkja@fkell.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 565 stemmer

Medlemmer

Renate Olsen Seim f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 623 stemmer
Hein Anders Kvalheim f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 619 stemmer
Per-Helge Refvik f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 615 stemmer
Janne Mo f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 613 stemmer
Gunnar Innerdal f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 611 stemmer
Harald Rød f. 1940
Nominasjonskomiteens liste 610 stemmer
Astrid Aksnes Myskja f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 607 stemmer
Olav Ingard Fjeldstad f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 579 stemmer

Varamedlemmer

Ole Hamre f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 578 stemmer
Trond Høvik f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 568 stemmer
Jan Terje Sønstabø f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 566 stemmer
Bjarne Skarestad f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 558 stemmer
Bjørn Arvid Straume f. 1940
Nominasjonskomiteens liste 559 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste