LANDRO SOKN

Tytebærbrekko 2, 5353 STRAUME 55 09 74 40 post.kyrkja@fjell.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 240 stemmer

Medlemmer

Dag-Olav Bjorøy f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 298 stemmer
Kjersti Langeland Angeltveit f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 277 stemmer
Tove Karin Lyngsmo Angeltveit f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 270 stemmer
Heidi Ødegård Vik f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 262 stemmer
Sven Bech-Sørensen f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 252 stemmer
Kjersti Berland Hassel f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 249 stemmer

Varamedlemmer

Arne Ingolf Lie f. 1932
Nominasjonskomiteens liste 248 stemmer
Hilde Olaug Tennebø Heggholmen f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 236 stemmer
Maryam Veisi f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 238 stemmer
Trude Merethe Aadland Herner f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 232 stemmer
Helga Arnlaug Ellingsen f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 234 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste