DØVES MENIGHET SANDEFJORD

Prinsens gate 11, 3211 SANDEFJORD

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 29 stemmer

Medlemmer

Ellen Charlotte Ricci f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 43 stemmer
Knut Syvertsen f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 39 stemmer
Rolf Endsjø Wennersteen f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 34 stemmer
Anne Mette Haddeland f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 30 stemmer
Annette Caroline Paulsen f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 29 stemmer
Egil Allan Martinussen f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 28 stemmer

Varamedlemmer

Tom Zeiffert f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 28 stemmer
Karin Elise Syvertsen f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 28 stemmer
Mette Emilie Kaupang Zeiffert f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 28 stemmer
Thor Lasse Thoresen f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 28 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste