FAGERBORG SOKN

Rosenborggata 3, 0356 OSLO 23 62 91 00 post.fagerborg@oslo.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 468 stemmer

Medlemmer

Ingvild Kristine Lysne f. 1985 , Jurist
Nominasjonskomiteens liste 496 stemmer
Maria Vatne f. 1977 , Lege
Nominasjonskomiteens liste 490 stemmer
Gunnar Flåt Isaksen f. 1997 , Lærerstudent
Nominasjonskomiteens liste 487 stemmer
Finn Folke Thorp f. 1966 , Kommunikasjonsrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 484 stemmer
Anne Kristine Dalene f. 1980 , Kreftsykepleier
Nominasjonskomiteens liste 480 stemmer
Jan Magne Mjærum f. 1947 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 478 stemmer
Haakon Mossin Gjøen f. 1985 , Postbud
Nominasjonskomiteens liste 478 stemmer
Marius Astrup Thoresen f. 1973 , Fagkoordinator, pianolære
Nominasjonskomiteens liste 476 stemmer
Jostein Magne Vevatne f. 1976 , Leder Telenor
Nominasjonskomiteens liste 471 stemmer
Inger Helene Enger f. 1955 , Jurist
Nominasjonskomiteens liste 460 stemmer

Varamedlemmer

Ole Gustav Klevberg f. 1989 , Teologistudent MF
Nominasjonskomiteens liste 463 stemmer
Sven Christian Stenvaag f. 1977 , Journalist, Finansavisen
Nominasjonskomiteens liste 456 stemmer
Trine Mollan f. 1985 , Arr. markeds og mediaansv
Nominasjonskomiteens liste 454 stemmer
RAGNHILD MARGRETHE MOY f. 1944 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 452 stemmer
Harald Hugo Strand f. 1960 , Førstekonsulent
Nominasjonskomiteens liste 453 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
FINN FOLKE THORP f. 1968, Kommunikasjonsrådgiver Suhmsgt. 4, Oslo
2
INGVILD KRISTINE LYSNE f. 1987, Jurist Presidentgata 3A, Oslo
3
GUNNAR FLÅT ISAKSEN f. 1999, Lærerstudent Staffeldtsgt. 2, Oslo
4
JAN MAGNE MJÆRUM f. 1949, Pensjonist Lyder Sagensgt. 5, Oslo
5
JOSTEIN MAGNE VEVATNE f. 1978, Leder Telenor Ullevålsveien 79, Oslo
6
MARIUS ASTRUP THORESEN f. 1975, Fagkoordinator, pianolære Eugeniesgt. 7, Oslo
7
MARIA VATNE f. 1979, Lege Sofiesgt. 70, oslo
8
INGER HELENE ENGER f. 1957, Jurist Hertzbergsgt. 8, Oslo
9
HAAKON MOSSIN GJØEN f. 1987, Postbud Rosenborggt. 15, Oslo
10
ANNE KRISTINE DALENE f. 1982, Kreftsykepleier Maridalsveien 225, Oslo
11
OLE GUSTAV KLEVBERG f. 1991, Teologistudent MF Trondheimsveien 157, Oslo
12
SVEN CHRISTIAN STENVAAG f. 1979, Journalist, Finansavisen Haslevangen 1, Oslo
13
TRINE MOLLAN f. 1987, Arr. markeds og mediaansv Sognsveien 6, Oslo
14
RAGNHILD MARGRETHE MOY f. 1946, Pensjonist Stensgt. 11, Oslo
15
HARALD HUGO STRAND f. 1962, Førstekonsulent Schultzgt. 18, Oslo