LOMMEDALEN SOKN

Lommedalsveien 221, 1350 LOMMEDALEN 67 50 07 07 post@lommedalen-menighet.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 476 stemmer

Medlemmer

Solveig Torsteinsen f. 1966 , Int.ark. og designer
Nominasjonskomiteens liste 547 stemmer
Ivar Ødegaard f. 1964 , Konsulent
Nominasjonskomiteens liste 530 stemmer
Steinar Sannes f. 1956 , Senior systemprogramerer
Nominasjonskomiteens liste 516 stemmer
Anette Tansø Dahl f. 1974 , Seniorkonsulent
Nominasjonskomiteens liste 509 stemmer
Kristin Ueland Nishimura f. 1966 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 505 stemmer
Trond Fredrik Schjander-Opsahl f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 498 stemmer
Roger Birkeland f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 490 stemmer
Jon Hareide f. 1971 , Avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 485 stemmer

Varamedlemmer

Per Einar Eriksen f. 1968 , Arealforvalter
Nominasjonskomiteens liste 485 stemmer
Anita Olavsen Kampeseter f. 1968 , Pedagogisk leder
Nominasjonskomiteens liste 474 stemmer
Thor Bendiksen f. 1966 , Selvst. næringsdrivende
Nominasjonskomiteens liste 473 stemmer
Birte Jorunn Løken f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 470 stemmer
Ole Kristian Lunde f. 1955
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
STEINAR SANNES f. 1957, Senior systemprogramerer 1350 Lommedalen
2
SOLVEIG TORSTEINSEN f. 1967, Int.ark. og designer 1350 Lommedalen
3
IVAR ØDEGAARD f. 1965, Konsulent 1354 Bærums Verk
4
KRISTIN UELAND NISHIMURA f. 1967, Sykepleier 1354 Bærums Verk
5
ANETTE TANSØ DAHL f. 1975, Seniorkonsulent 1350 Lommedalen
6
JON HAREIDE f. 1972, Avdelingsleder 1350 Lommedalen
7
PER EINAR ERIKSEN f. 1969, Arealforvalter 1350 Lommedalen
8
ANITA OLAVSEN KAMPESETER f. 1969, Pedagogisk leder 1350 Lommedalen
9
THOR BENDIKSEN f. 1967, Selvst. næringsdrivende 1350 Lommedalen
10
BIRTE JORUNN LØKEN f. 1950, Pensjonist 1350 Lommedalen
11
ROGER BIRKELAND f. 1965 1350 Lommedalen
12
TROND FREDRIK SCHJANDER-OPSAHL f. 1976 1350 Lommedalen