BRYN SOKN

Kirkegårdsveien 7, 1348 RYKKINN 67 50 05 00 post@bryn-menighet.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 486 stemmer

Medlemmer

Toril Hoch-Nielsen f. 1966 , Key account manager
Nominasjonskomiteens liste 537 stemmer
Trond Nordahl f. 1968 , Helsefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 528 stemmer
Bodil Krog Fowler f. 1969 , Lektor/ rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 516 stemmer
Connie Mollerup Høy f. 1964 , Miljøarbeider
Nominasjonskomiteens liste 499 stemmer
Atle Johannes Hermansen f. 1961 , Aut. regnskapsfører
Nominasjonskomiteens liste 497 stemmer
Øyvind Geelmuyden Grøn f. 1944 , Professor emeritus
Nominasjonskomiteens liste 496 stemmer
Bjørn Ragnar Nøkleby f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 487 stemmer
Tormod Næss f. 1964 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 473 stemmer

Varamedlemmer

Tor Amundsen f. 1959 , uføretrygdet
Nominasjonskomiteens liste 468 stemmer
Marit Røyeng Rasten f. 1956
Tilføyd valgbar person 22 stemmer
Oddveig Bodil Fuskevåg f. 1951
Tilføyd valgbar person 20 stemmer
Pål Bakke f. 1959
Tilføyd valgbar person 15 stemmer
Bente Åsland Gjøstøl f. 1965
Tilføyd valgbar person 14 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
TROND NORDAHL f. 1969, Helsefagarbeider 1348
2
CONNIE MOLLERUP HØY f. 1965, Miljøarbeider 1349
3
ØYVIND GEELMUYDEN GRØN f. 1945, Professor emeritus 1349
4
TORIL HOCH-NIELSEN f. 1967, Key account manager 1340
5
BJØRN RAGNAR NØKLEBY f. 1982 1348
6
ATLE JOHANNES HERMANSEN f. 1962, Aut. regnskapsfører 1349
7
TORMOD NÆSS f. 1965, pensjonist 1349
8
BODIL KROG FOWLER f. 1970, Lektor/ rådgiver 1348
9
TOR AMUNDSEN f. 1960, uføretrygdet 1348