ASKER SOKN

Kirkelia 3, 1384 ASKER 66 76 57 00 asker.menighet.asker@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 796 stemmer

Medlemmer

Dagrun Røyrvik f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 883 stemmer
Rannveig Førland f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 837 stemmer
Christian Haaseth f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 834 stemmer
Runa Kildal f. 1940
Nominasjonskomiteens liste 832 stemmer
Cecilie Vivette Arnet f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 831 stemmer
Alf Tore Vierli f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 820 stemmer

Varamedlemmer

Tormod Vaksvik Håvaldsrud f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 817 stemmer
Ingrid Hauge Lundby f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 813 stemmer
Geir Ove Skogø f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 801 stemmer
Astrid Elise Henriette Fagernes f. 1933
Nominasjonskomiteens liste 800 stemmer
Tone Bergan f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 779 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste