KROKEN SOKN

9022 KROKELVDALEN 77 60 50 90 post@kirken.tromso.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 477 stemmer

Medlemmer

HANNE JUNGE ELIASSEN f. 1977 , Førskolelærer
Nominasjonskomiteens liste 533 stemmer
STIG MORTEN BALSVIK f. 1966 , Snekker
Nominasjonskomiteens liste 522 stemmer
MARIUS STORVIK f. 1977 , Førsteamanuensis
Nominasjonskomiteens liste 519 stemmer
ANITA PEDERSEN f. 1976 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 518 stemmer
HEGE ANNETTE NORBERG BJØRN f. 1976 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 501 stemmer
INGRID KARIN BERNTSEN f. 1967 , Bibliotekar
Nominasjonskomiteens liste 499 stemmer

Varamedlemmer

ELISABETH MELØY f. 1971 , Spesialsykepleier
Nominasjonskomiteens liste 494 stemmer
SARA MARIE TRIUMF f. 1982 , Jurist
Nominasjonskomiteens liste 486 stemmer
JENS JØRGEN AAS f. 1972 , Resepsjonssjef
Nominasjonskomiteens liste 474 stemmer
ANNE BERIT LIND f. 1954 , Hjelpepleier, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 475 stemmer
SARI EEVA ANNELI YLITALO OTTEM f. 1979 , Turistmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 463 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
STIG MORTEN BALSVIK f. 1966, Snekker Krokelvdalen
2
INGRID KARIN BERNTSEN f. 1967, Bibliotekar Tomasjord
3
MARIUS STORVIK f. 1977, Førsteamanuensis Tomasjord
4
HANNE JUNGE ELIASSEN f. 1977, Førskolelærer Oldervik
5
JENS JØRGEN AAS f. 1972, Resepsjonssjef Tomasjord
6
HEGE ANNETTE NORBERG BJØRN f. 1976, Lærer Krokelvdalen
7
SARA MARIE TRIUMF f. 1982, Jurist Krokelvdalen
8
ANNE BERIT LIND f. 1954, Hjelpepleier, pensjonist Tomasjord
9
ANITA PEDERSEN f. 1976, Sykepleier Krokelvdalen
10
ELISABETH MELØY f. 1971, Spesialsykepleier Tomasjord
11
SARI EEVA ANNELI YLITALO OTTEM f. 1979, Turistmedarbeider Krokelvdalen