KROKEN SOKN

Jadevegen 10, 9022 KROKELVDALEN 77 60 50 90 post@kirken.tromso.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 477 stemmer

Medlemmer

Hanne Junge Eliassen f. 1977 , Førskolelærer
Nominasjonskomiteens liste 533 stemmer
Stig Morten Balsvik f. 1966 , Snekker
Nominasjonskomiteens liste 522 stemmer
Marius Storvik f. 1977 , Førsteamanuensis
Nominasjonskomiteens liste 519 stemmer
Anita Pedersen f. 1976 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 518 stemmer
Hege Annette Norberg Bjørn f. 1976 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 501 stemmer
Ingrid Karin Berntsen f. 1967 , Bibliotekar
Nominasjonskomiteens liste 499 stemmer

Varamedlemmer

Elisabeth Meløy f. 1971 , Spesialsykepleier
Nominasjonskomiteens liste 494 stemmer
Sara Marie Triumf f. 1982 , Jurist
Nominasjonskomiteens liste 486 stemmer
Jens Jørgen Aas f. 1972 , Resepsjonssjef
Nominasjonskomiteens liste 474 stemmer
Anne Berit Lind f. 1954 , Hjelpepleier, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 475 stemmer
Sari Eeva Anneli Ylitalo Ottem f. 1979 , Turistmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 463 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
STIG MORTEN BALSVIK f. 1968, Snekker Krokelvdalen
2
INGRID KARIN BERNTSEN f. 1969, Bibliotekar Tomasjord
3
MARIUS STORVIK f. 1979, Førsteamanuensis Tomasjord
4
HANNE JUNGE ELIASSEN f. 1979, Førskolelærer Oldervik
5
JENS JØRGEN AAS f. 1974, Resepsjonssjef Tomasjord
6
HEGE ANNETTE NORBERG BJØRN f. 1978, Lærer Krokelvdalen
7
SARA MARIE TRIUMF f. 1984, Jurist Krokelvdalen
8
ANNE BERIT LIND f. 1956, Hjelpepleier, pensjonist Tomasjord
9
ANITA PEDERSEN f. 1978, Sykepleier Krokelvdalen
10
ELISABETH MELØY f. 1973, Spesialsykepleier Tomasjord
11
SARI EEVA ANNELI YLITALO OTTEM f. 1981, Turistmedarbeider Krokelvdalen