SKIEN SOKN

Schweigaards gate 11, 3717 SKIEN 35 58 11 80 skien.menighet@skien.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 512 stemmer

Medlemmer

Ole Gustav Søvde f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 569 stemmer
Nina Melfald f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 557 stemmer
Kristin Lorentzen f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 556 stemmer
Nils Ofstad f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 530 stemmer
Gro Wernø f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 529 stemmer
Halvor Bjørkum f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 519 stemmer
Anne Høynes Kydland f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 513 stemmer
Marianne Askjer f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 512 stemmer

Varamedlemmer

Øystein Skaland f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 496 stemmer
Alf Jostein Bergem-Tinnan f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 506 stemmer
Beathe Kristin Riis f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 496 stemmer
Liv Margaretha Holtskog f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 498 stemmer
Sidsel Karen Velde Gullichsen f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 500 stemmer
Kari Skoe Kristiansen f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 509 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
KRISTIN LORENTZEN f. 1973 Kleivgata 20, 3714
2
HALVOR BJØRKUM f. 1974 Falkumjordet 12, 3718
3
NINA MELFALD f. 1945 Landstadsgt. N 52, 3722
4
ØYSTEIN SKALAND f. 1951 Furuskogen 6, 3718
5
MARIANNE ASKJER f. 1957 E. Sundsgt. 59, 3725
6
ALF JOSTEIN BERGEM-TINNAN f. 1979 Vindalsåsen 34, 3728
7
BEATE KRISTIN RIIS f. 1961 Hoppestadlia 15A, 3721
8
OLE GUSTAV SØVDE f. 1952 Landstadsgt S 15, 3725
9
LIV MARGARETHA HOLTSKOG f. 1963 Klosterstranda 25, 3732
10
SIDSEL KAREN VELDE GULLICHSEN f. 1947 M. Thranesgt N 23, 3722
11
NILS OFSTAD f. 1950 Schweigaardstun 2, 3717
12
KARI SKOE KRISTIANSEN f. 1943 Stallm.svingen 53 H, 3716
13
ANNE HØYNES KYDLAND f. 1970 Bakkegt. 27, 3725
14
GRO WERNØ f. 1953