JELØY SOKN

Per Sivles vei 3A, 1511 MOSS 91 65 60 50 kontor@jeloykirke.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 781 stemmer

Medlemmer

Øyvind Olav Myhre f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 882 stemmer
Petter Johan Dyhre f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 830 stemmer
Marianne Hake f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 818 stemmer
Kjell Hilmar Kåsin f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 815 stemmer
Gunnel Edfeldt f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 796 stemmer
Vigleik Lutnæs f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 794 stemmer
Lars-Jørgen Myhrer f. 1993
Nominasjonskomiteens liste 793 stemmer
Maria Elena Weyergang Omvik f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 788 stemmer
Lindbjørg Moi Joensen f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 785 stemmer
Henriette Welten f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 782 stemmer

Varamedlemmer

Tor Espen Ombustvedt f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 775 stemmer
Else Margrethe Bergli Torgersen f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 760 stemmer
Eivor Andresen f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 767 stemmer
Hans Jacob Sandsberg f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 754 stemmer
Olaf Aage Stabell f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 777 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste