FROGNER SOKN

Bygdøy allé 36, 0265 OSLO 23 62 90 60 post.frogner@oslo.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 712 stemmer

Medlemmer

Kaare Framstad f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 809 stemmer
Mette Burkeland f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 799 stemmer
Trond Arild Lidalen f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 791 stemmer
Sissel Nilsen f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 781 stemmer
Eirik Pettersen f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 780 stemmer
Grethe Marianne Robertsen f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 763 stemmer
Marit Olaug Østbye f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 756 stemmer
Lars Gathe f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 741 stemmer

Varamedlemmer

Anne Marie Tønnessen f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 739 stemmer
EINAR MARTINUS PODKOWINSKI HAMMERSHAUG f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 737 stemmer
Ada Wibeche Spæren f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 730 stemmer
Siri Andresen f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 726 stemmer
Nina Elisabeth Wulfsberg Saugstad f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 723 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
TROND ARILD LIDALEN f. 1964 Oslo
2
SISSEL NILSEN f. 1944 Oslo
3
KAARE FRAMSTAD f. 1965 Oslo
5
LARS GATHE f. 1952 Oslo
6
MARIT OLAUG ØSTBYE f. 1950 Oslo
7
EIRIK PETTERSEN f. 1977 Oslo
8
ANNE MARIE TØNNESSEN f. 1959 Oslo
10
SIRI ANDRESEN f. 1948 Oslo
11
METTE BURKELAND f. 1977 Oslo
12
ADA WIBECHE SPÆREN f. 1964 Oslo
13
NINA ELISABETH WULFSBERG SAUGSTAD f. 1948 Grimstad/Oslo