GLEMMEN SOKN

Nygaardsgata 28, 1606 FREDRIKSTAD 69 95 98 00 glemmen-menig@fredrikstad.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 533 stemmer

Medlemmer

EIRIK CLAUSEN AARFLOT f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 577 stemmer
ELISE SUNDBY BRUN f. 1995
Nominasjonskomiteens liste 575 stemmer
EIVIND ANDRE LEISTER f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 563 stemmer
HARALD PETER STETTE f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 561 stemmer
MERETE BACHE-WIIG f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 549 stemmer
HELENE LUTNÆS f. 1998
Nominasjonskomiteens liste 549 stemmer
HARALD HURUM f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 538 stemmer
HANNE AUGENSEN AARSTAD f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 535 stemmer

Varamedlemmer

SEBASTIAN AAS ISAKSEN f. 1995
Nominasjonskomiteens liste 533 stemmer
ANNE BERIT BRANDVOLD f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 531 stemmer
ANNE LISE BRANDSTORP f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 522 stemmer
EIVIND ROSLAND f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 520 stemmer
KJELL VIDAR SKOGSETH BJØRNEBY f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 519 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
EIRIK CLAUSEN AARFLOT f. 1976 Skovbøleveien
2
MERETE BACHE-WIIG f. 1946 Høddalen
3
EIVIND ANDRE LEISTER f. 1970 Kjevelsrødveien
4
ANNE BERIT BRANDVOLD f. 1951 Skogløkken
5
HARALD PETER STETTE f. 1954 Oredalsåsen
6
ANNE LISE BRANDSTORP f. 1957 Mølleveien
7
EIVIND ROSLAND f. 1969 Bjørndalsveien
8
HELENE LUTNÆS f. 1998 Oredalsbuen
9
HANNE AUGENSEN AARSTAD f. 1981 Fjeldberglia
10
SEBASTIAN AAS ISAKSEN f. 1995 Hjalmar Bjørges vei
11
ELISE SUNDBY BRUN f. 1995 Bjørnefjellet
12
KJELL VIDAR SKOGSETH BJØRNEBY f. 1961 Nordre Skrellen
13
HARALD HURUM f. 1961 Mølleveien