FRIDALEN SOKN

Roald Amundsens vei 100, 5067 BERGEN 55 30 81 20 fridalen.menighet@bergen.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 140 stemmer

Medlemmer

Ruth Sølvi Brudvik f. 1947 , Pensjonist, politiker
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
Einar Aalen Hunsager f. 1984 , Spesialrådgiver i Skyss.
Nominasjonskomiteens liste 156 stemmer
Bjørn Rosland Norberg f. 1971 , Avd.leder skole
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
Lena Beate Keilegavlen f. 1979 , Arkitekt
Nominasjonskomiteens liste 150 stemmer
Ella Kristin Authen Mcleod f. 1966 , Spsialsykepleier
Nominasjonskomiteens liste 149 stemmer
Cecilie Catharina Sirnes f. 1977 , Ped.leder barnehage
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer

Varamedlemmer

Jorunn Kari Kleiva f. 1958 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 144 stemmer
Heidi Iren Saure f. 1973 , Førsteamanuensis
Nominasjonskomiteens liste 141 stemmer
Jørgen Altern Wathne f. 1971 , Siv. Ing.
Nominasjonskomiteens liste 140 stemmer
Nils Steen Carlson f. 1961 , Uførepensjonist
Nominasjonskomiteens liste 136 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
ELLA KRISTIN AUTHEN MCLEOD f. 1967, Spsialsykepleier Fridalen
2
LENA BEATE KEILEGAVLEN f. 1980, Arkitekt Fridalen
3
EINAR AALEN HUNSAGER f. 1985, Spesialrådgiver i Skyss. Fridalen
4
CECILIE CATHARINA SIRNES f. 1978, Ped.leder barnehage Paradis
5
JØRGEN ALTERN WATHNE f. 1972, Siv. Ing. Fridalen
6
HEIDI IREN SAURE f. 1974, Førsteamanuensis Fridalen
7
RUTH SØLVI BRUDVIK f. 1948, Pensjonist, politiker Fridalen
8
BJØRN ROSLAND NORBERG f. 1972, Avd.leder skole Fridalen
9
NILS STEEN CARLSON f. 1962, Uførepensjonist Fridalen
10
JORUNN KARI KLEIVA f. 1959, Sykepleier Fridalen