BLAKER SOKN

V/ Sigrun Larsen Lilloveien 23, 1925 BLAKER 63 86 79 50 kirkekontoret@sorumkirke.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 373 stemmer

Medlemmer

Sigrunn Helene Larsen f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 376 stemmer
Ragnhild Nysted f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 326 stemmer
Hege Andresen f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 338 stemmer
May Synnøve Nyhus f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 306 stemmer
Stine Mortensen Engen f. 1989
Nominasjonskomiteens liste 309 stemmer
Henning Almar Fjuk Eid f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 316 stemmer

Varamedlemmer

Torunn Hognestad f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 326 stemmer
Kristin Clausen f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 306 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
SIGRUNN HELENE LARSEN f. 1951 Lillovegen 23, Blaker
2
Ragnhild Nysted f. 1947 Eidsvegen 482, Blaker
3
HEGE ANDRESEN f. 1975 Fjukvegen 85, Blaker
4
MAY SYNNØVE NYHUS f. 1955 Blakervegen 581, Blaker
5
STINE MORTENSEN ENGEN f. 1991 Oberst Kruses vei 6,Løken
6
HENNING ALMAR FJUK EID f. 1954 Fjukvegen 187, Blaker
7
TORUNN HOGNESTAD f. 1969 >Innleggen 3, Blaker
8
KRISTIN CLAUSEN f. 1953 Ånerudvegen, Blaker