Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 314 stemmer

Medlemmer

LEIF OVE GRYTBAKK f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 408 stemmer
Arnhild Foseide Fagerholt f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 359 stemmer
Martin Trønsdal f. 1995
Nominasjonskomiteens liste 341 stemmer
Ingeborg Landsem f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 329 stemmer
Lars Langli f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 327 stemmer
Bård Magne Sande f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 321 stemmer
MARIE LØFALD HØNSVIK f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 321 stemmer
John Bendik Møkkelgård f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 320 stemmer

Varamedlemmer

Anne Kari Brødreskift f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 320 stemmer
Inger Bolme f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 318 stemmer
Nils Ole Evjen f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 314 stemmer
Jim Børset f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 308 stemmer
Rigmor Synøve Grøtan Smevoll f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 309 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste