ASAK SOKN

Os alle 13, 1777 HALDEN 69 17 95 65 idd.prestegjeld@kirkenshus.halden.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 359 stemmer

Medlemmer

Jon Halvard Bø f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 398 stemmer
Bjørn Brække f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 367 stemmer
Aslaug Helene Mustorp Degnes f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 366 stemmer
Anne-Karine Eriksson f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 363 stemmer
Sverre Sigurd Hognestad f. 1941
Nominasjonskomiteens liste 363 stemmer
Anne Lise Nilsen Pettersson f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 360 stemmer
Rolf Einar Odberg f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 359 stemmer
Terje Sivertsen f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 347 stemmer

Varamedlemmer

Karin Silje Stemland f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 356 stemmer
Elisabeth Jensen f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 351 stemmer
Bjørn Vidar Mellemsether f. 1967
Tilføyd valgbar person 4 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste