SARPSBORG SOKN

Råkilveien 2, 1710 SARPSBORG 69 11 67 95 sarpsborg.menighet@sarpsborg.com

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 659 stemmer

Medlemmer

Pål Antonsen f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 746 stemmer
Ole Martin Olsen f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 701 stemmer
Grete Moræus Stray f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 701 stemmer
Fredrik Lied f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 681 stemmer
Ellen Ottersen Seip f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 667 stemmer
Edith Synnøve Thoresen f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 664 stemmer
Ritha Birgitte Grandahl Lerkerød f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 654 stemmer
Erik Uberg f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 642 stemmer
Kari Anita Bergerud f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 641 stemmer
Malte Sebastian Hinsch f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 651 stemmer

Varamedlemmer

Per Marius Faizal Pedersen f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 644 stemmer
Halvor Høyset f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 631 stemmer
Åge Tommy Kristiansen f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 637 stemmer
Gunn Norma Aagaard f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 643 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
FREDRIK LIED f. 1949 Sarpsborg
3
OLE MARTIN OLSEN f. 1988 Sarpsborg
4
EDITH SYNNØVE THORESEN f. 1968 Sarpsborg
5
ELLEN OTTERSEN SEIP f. 1951 Sarpsborg
6
ERIK UBERG f. 1951 Sarpsborg
7
GRETE MORÆUS STRAY f. 1944 Sarpsborg
8
KARI ANITA BERGERUD f. 1963 Sarpsborg
9
MALTE SEBASTIAN HINSCH f. 1981 Sarpsborg
10
PÅL ANTONSEN f. 1961 Sarpsborg
11
PER MARIUS FAIZAL PEDERSEN f. 1980 Sarpsborg
12
HALVOR HØYSET f. 1954 Borgenhaugen
13
ÅGE TOMMY KRISTIANSEN f. 1949 Borgenhaugen
14
GUNN NORMA AAGAARD f. 1958 Sarpsborg