TUNE SOKN

Råkilveien 2, 1710 SARPSBORG 69 11 68 00 tune.menighet@sarpsborg.com

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 481 stemmer

Medlemmer

Trine Kristiansen Talgø f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 512 stemmer
Øystein Sverre Andersson f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 503 stemmer
Aage Jørgen Syvertsen f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 500 stemmer
Thormod Bjerkholt f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 495 stemmer
Sigrun Elise Solvang f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 488 stemmer
Karin Lisbeth Kristiansen f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 478 stemmer
Torbjørn Myhren f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 467 stemmer
Elin Mingeødegård f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 476 stemmer

Varamedlemmer

Doris Animpong f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 466 stemmer
Kjell Erik Skaug f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 468 stemmer
Jon Sigurd Ramo f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 462 stemmer
Gunnar Skaar f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 479 stemmer
Kai Robert Johansen f. 1955
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

2
THORMOD BJERKHOLT f. 1960 Lande
3
KARIN LISBETH KRISTIANSEN f. 1944 Grålum
4
AAGE JØRGEN SYVERTSEN f. 1945 Lande
5
SIGRUN ELISE SOLVANG f. 1967 Sarpsborg
6
TORBJØRN MYHREN f. 1953 Lande
7
ELIN MINGEØDEGÅRD f. 1968 Grålum
8
DORIS ANIMPONG f. 1968 Grålum
9
KJELL ERIK SKAUG f. 1949 Bjørnstad
10
JON SIGURD RAMO f. 1960 Brevik
11
GUNNAR SKAAR f. 1944 Grålum
12
TRINE KRISTIANSEN TALGØ f. 1974 Grålum