HAFSLUND SOKN

Prestegårdsbakken 15, 1746 SKJEBERG 69 12 41 31 skjeberg.menigheter@sarpsborg.com

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 394 stemmer

Medlemmer

Birte Johanne Sjursnes f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 416 stemmer
Maria Helene Fosser f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 411 stemmer
Torill Bredeg f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 410 stemmer
Gry Anita Strand f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 408 stemmer
Karl Erik Sørensen f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 401 stemmer
Helge Skår f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 394 stemmer

Varamedlemmer

Øyvind Nordberg f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 393 stemmer
Jan Martin Gulbrandsen f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 390 stemmer
Eirik Hommeren f. 1974
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
BIRTE JOHANNE SJURSNES f. 1967 Nygårdshaugen
2
GRY ANITA STRAND f. 1972 Brusemyrtoppen
3
ØYVIND NORDBERG f. 1958 Bruseveien
4
MARIA HELENE FOSSER f. 1985 Ryes vei
5
JAN MARTIN GULBRANDSEN f. 1945 Brusemyrtoppen
6
KARL ERIK SØRENSEN f. 1954 Øvre Langgate
7
TORILL BREDEG f. 1953 Engmyrveien
8
HELGE SKÅR f. 1978 Bodalsbakken