SØNDRE SKJEBERG SOKN

Prestegårdsbakken 15, 1746 SKJEBERG 69 12 41 30 skjemen@sarpsborg.com

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 615 stemmer

Medlemmer

Dagfinn Johan Ravneng f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 688 stemmer
Leif André Løkke f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 630 stemmer
Cathrine Bjørnstad Skog f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 629 stemmer
Sidsel Marie Schade f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 625 stemmer
Inger Berit Helgerød f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 623 stemmer
Stig Kristian Ravnemyr f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 620 stemmer
Marit Helene Lunde f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 616 stemmer
Nils Henrik Westberg f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 606 stemmer

Varamedlemmer

Liv Heidi Sønsterud f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 611 stemmer
Mari Lovise Pedersen f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 603 stemmer
Håvard Vatn Pedersen f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 608 stemmer
Are Ivan Kristensen f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 592 stemmer
Einar Magnus Molteberg f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 604 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
STIG KRISTIAN RAVNEMYR f. 1954 Rognemyrveien
2
LEIF ANDRÉ LØKKE f. 1971 Løkkeliveien
3
SIDSEL MARIE SCHADE f. 1962 Stenbruddveien
4
NILS HENRIK WESTBERG f. 1963 Suterødveien
5
DAGFINN JOHAN RAVNENG f. 1948 Skavhaugen
6
LIV HEIDI SØNSTERUD f. 1956 Rokkeveien
7
INGER BERIT HELGERØD f. 1957 Kvastebyveien
8
MARIT HELENE LUNDE f. 1971 Kalaveien
9
MARI LOVISE PEDERSEN f. 1968 Tveterveien
10
HÅVARD VATN PEDERSEN f. 1973 Fromholtsveien
11
ARE IVAN KRISTENSEN f. 1973 Bodalsvei
12
CATHRINE BJØRNSTAD SKOG f. 1975 Rokkeveien
13
EINAR MAGNUS MOLTEBERG f. 1947 Skjebergveien
14
HELGE BREDESEN f. 1957 Sandvollveien