GRESSVIK SOKN

1620 GRESSVIK 69 95 98 00 gressvik-menig@fredrikstad.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 433 stemmer

Medlemmer

Hilde Elin Aarthun Hasselgård f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 467 stemmer
Karoline Røstad Karlsen f. 1999
Nominasjonskomiteens liste 466 stemmer
Tom Odvar Olsen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 465 stemmer
Trond Eivind Gunnesen f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 461 stemmer
Tone Helen Olsen f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 450 stemmer
Anne Kristine Tvete f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 446 stemmer
Jostein Ulseth f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 442 stemmer
Ingebjørg Lind Moum f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 431 stemmer

Varamedlemmer

Toril Johansen f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 429 stemmer
Helg Sture Harper f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 415 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
HILDE ELIN AARTHUN HASSELGÅRD f. 1964 Laurbæråsen
2
TONE HELEN OLSEN f. 1979 Himmelberget
3
JOSTEIN ULSETH f. 1980 Vikeråsen
4
KAROLINE RØSTAD KARLSEN f. 2000 Storveien
5
INGEBJØRG LIND MOUM f. 1954 Rødsåsen
6
TROND EIVIND GUNNESEN f. 1956 Rødsdalen
7
ANNE KRISTINE TVETE f. 1958 Gamle Ålevei
8
TORIL JOHANSEN f. 1949 Sturødveien
9
HELG STURE HARPER f. 1945 Slevik Platå
10
TOM ODVAR OLSEN f. 1955 Rødslia