ONSØY SOKN

Nygaardsgata 28, 1606 FREDRIKSTAD 69 95 98 00 onsoy-menig@fredrikstad.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 599 stemmer

Medlemmer

Renate Helene Gjerløw Larsen f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 739 stemmer
Svein Andersen f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 670 stemmer
Nils Petter Krog f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 634 stemmer
Beate Pettersen f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 616 stemmer
Ole Thorolf Forsetlund f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 615 stemmer
Arnt Gunnar Fjeldly Brevik f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 613 stemmer

Varamedlemmer

Nils Edvard Bossum f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 606 stemmer
Heidi Elisabeth Kaspersen f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 591 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
BEATE PETTERSEN f. 1986 Kolbergveien
2
OLE THOROLF FORSETLUND f. 1952 Forsetlundveien
3
HEIDI ELISABETH KASPERSEN f. 1970 Husebyveien
4
SVEIN ANDERSEN f. 1948 Manstadåsen
5
ARNT GUNNAR FJELDLY BREVIK f. 1966 Vikanekroken
6
RENATE HELENE GJERLØW LARSEN f. 1979 Johnseveien
7
NILS PETTER KROG f. 1972 Ørmenveien
8
NILS EDVARD BOSSUM f. 1943 Bossumveien