KRÅKERØY SOKN

Kråkerøyveien 148, 1675 KRÅKERØY 69 95 98 00 post@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 533 stemmer

Medlemmer

Herman Midtsjø f. 1999
Nominasjonskomiteens liste 599 stemmer
Elisabeth Pagander Austrheim f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 584 stemmer
Ola Linqvist Nødtveidt f. 1998
Nominasjonskomiteens liste 584 stemmer
Kjersti Langli-Jørgensen f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 551 stemmer
Siri Haraldsen f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 549 stemmer
Anne Elisabeth Brun Andersen f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 549 stemmer
Hans Ingvald Røed f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 541 stemmer
Kjell Seth Rennesund f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 533 stemmer

Varamedlemmer

Øivind Navestad f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 529 stemmer
Anne Karin Andersen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 523 stemmer
Ragnhild Hofgaard f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 531 stemmer
Kari-Anne Bydal Sørensen f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 530 stemmer
Yvonne Flage f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 520 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ELISABETH PAGANDER AUSTRHEIM f. 1977 Skuteveien 5
2
KJERSTI LANGLI-JØRGENSEN f. 1963 Tangen 3
3
SIRI HARALDSEN f. 1974 Langøyfaret 16
4
ØIVIND NAVESTAD f. 1947 Tørkopp 10
5
ANNE KARIN ANDERSEN f. 1955 Futerødveien 14
6
HANS INGVALD RØED f. 1960 Enhuusveien 6
7
ANNE ELISABETH BRUN ANDERSEN f. 1950 Svingen 3
8
OLA LINQVIST NØDTVEIDT f. 1999 Nyborgveien 22
9
RAGNHILD HOFGAARD f. 1947 Anton Davidsens vei 7
10
KARI-ANNE BYDAL SØRENSEN f. 1975 Solåsen 25A
11
KJELL SETH RENNESUND f. 1951 Oscar Pettersens vei 11
12
YVONNE FLAGE f. 1971 Ødegårdsveien 35
13
HERMAN MIDTSJØ f. 2000 Skiveien