HVALER SOKN

Storveien 12, 1680 SKJÆRHALDEN 69 37 90 37 post@hvaler.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 491 stemmer

Medlemmer

FREDRIK ANDRÈ OLSEN f. 2000
Nominasjonskomiteens liste 551 stemmer
Kjersti Buer Dolve f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 548 stemmer
Kristin Seljebakken f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 534 stemmer
Kim-Erik Ballovarre f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 526 stemmer
Hilde Albeck f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 521 stemmer
Jeanette Helberg Borge f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 512 stemmer
Wenche Eren Sture f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 509 stemmer
Dag Plau f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 506 stemmer

Varamedlemmer

Gladys Spinola Gita Sørensen-Lyle f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 504 stemmer
Anne May Sandvik Olsen f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 498 stemmer
Ole Edvin Utaker f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 492 stemmer
Grete Snøfrid Glemminge f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 480 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
DAG PLAU f. 1946 Skjærhalden
3
JEANETTE HELBERG BORGE f. 1971 Skjærhalden
4
OLE EDVIN UTAKER f. 1959 Vesterøy
5
HILDE ALBECK f. 1963 Kirkeøy
6
GRETE SNØFRID GLEMMINGE f. 1964 Vesterøy
7
KRISTIN SELJEBAKKEN f. 1951 Skjærhalden
8
WENCHE EREN STURE f. 1953 Skjærhalden
9
FREDRIK ANDRÈ OLSEN f. 2001 Vesterøy
10
KJERSTI BUER DOLVE f. 1967 Skjærhalden
11
KIM-ERIK BALLOVARRE f. 1978 Asmaløy
12
ANNE MAY SANDVIK OLSEN f. 1966 Skjærhalden