ØYMARK SOKN

1870 ØRJE 69 81 18 46 post@marker.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 119 stemmer

Medlemmer

Runar Johan Kasbo f. 1971 , Kirkeverge
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer
Camilla Bergsjø Husebråten f. 1972 , Skoleassistent
Nominasjonskomiteens liste 141 stemmer

Varamedlemmer

Anne Sofie Olsen Torp f. 1964 , Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 138 stemmer
Kjetil Horpestad f. 1960 , Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 123 stemmer
Marianne Søby f. 1976 , Barne- og ungdomsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 122 stemmer
Ernst Kristian Volen-Østerholm f. 1977 , Butikkleder
Nominasjonskomiteens liste 119 stemmer
Arne Gabriel Husebråten f. 1965 , Politi
Nominasjonskomiteens liste 115 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE SOFIE OLSEN TORP f. 1965, Gårdbruker
2
RUNAR JOHAN KASBO f. 1972, Kirkeverge
3
CAMILLA BERGSJØ HUSEBRÅTEN f. 1973, Skoleassistent
4
KJETIL HORPESTAD f. 1961, Gårdbruker
5
ARNE GABRIEL HUSEBRÅTEN f. 1966, Politi
6
MARIANNE SØBY f. 1977, Barne- og ungdomsarbeider
7
ERNST KRISTIAN VOLEN-ØSTERHOLM f. 1978, Butikkleder