RØMSKOG SOKN

Kommunehuset, 1950 RØMSKOG 69 81 18 46 post@romskog.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 203 stemmer

Medlemmer

Liv Solveig Kind f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 245 stemmer
Kari Haugen Pettersen f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 228 stemmer
Ann Kristin Høgenes Lorentzon f. 1977 , Aktivitør
Nominasjonskomiteens liste 226 stemmer
Nils Nilssen f. 1953 , Skogkulturleder
Nominasjonskomiteens liste 208 stemmer
Terje Fossli Pedersen f. 1975 , Begravelseskonsulent
Nominasjonskomiteens liste 206 stemmer
Tonje Tørnby Nordengen f. 1981 , Frisør
Nominasjonskomiteens liste 206 stemmer

Varamedlemmer

Gun Eva Kristina Trømborg f. 1962 , Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 203 stemmer
Eva Lisbeth Taraldrud f. 1950 , Konsulent
Nominasjonskomiteens liste 199 stemmer
Gro Elisabeth Ekra f. 1965 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 199 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
LIV SOLVEIG KIND f. 1954, Pensjonist
2
KARI HAUGEN PETTERSEN f. 1954, Pensjonist
3
ANN KRISTIN LORENTZON f. 1979, Aktivitør
4
TERJE FOSSLI PEDERSEN f. 1977, Begravelseskonsulent
5
TONJE TØRNBY NORDENGEN f. 1983, Frisør
6
EVA LISBETH TARALDRUD f. 1952, Konsulent
7
GUN EVA KRISTINA TRØMBORG f. 1964, Hjelpepleier
8
NILS NILSSEN f. 1955, Skogkulturleder
9
Gro Elisabeth Ekra f. 1967, Sykepleier