RØMSKOG SOKN

1950 RØMSKOG 69 81 18 46 post@romskog.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 203 stemmer

Medlemmer

LIV SOLVEIG KIND f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 245 stemmer
KARI HAUGEN PETTERSEN f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 228 stemmer
ANN KRISTIN LORENTZON f. 1977 , Aktivitør
Nominasjonskomiteens liste 226 stemmer
NILS NILSSEN f. 1953 , Skogkulturleder
Nominasjonskomiteens liste 208 stemmer
TERJE FOSSLI PEDERSEN f. 1975 , Begravelseskonsulent
Nominasjonskomiteens liste 206 stemmer
TONJE TØRNBY NORDENGEN f. 1981 , Frisør
Nominasjonskomiteens liste 206 stemmer

Varamedlemmer

GUN EVA KRISTINA TRØMBORG f. 1962 , Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 203 stemmer
EVA LISBETH TARALDRUD f. 1950 , Konsulent
Nominasjonskomiteens liste 199 stemmer
GRO ELISABETH EKRA f. 1965 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 199 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
LIV SOLVEIG KIND f. 1952, Pensjonist
2
KARI HAUGEN PETTERSEN f. 1952, Pensjonist
3
ANN KRISTIN LORENTZON f. 1977, Aktivitør
4
TERJE FOSSLI PEDERSEN f. 1975, Begravelseskonsulent
5
TONJE TØRNBY NORDENGEN f. 1981, Frisør
6
EVA LISBETH TARALDRUD f. 1950, Konsulent
7
GUN EVA KRISTINA TRØMBORG f. 1962, Hjelpepleier
8
NILS NILSSEN f. 1953, Skogkulturleder
9
GRO ELISABETH EKRA f. 1965, Sykepleier